Inschrijfformulier GEVORDERDE les groep 8

Het bedrag van € 85,- per groep kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL87ABNA0246846534 t.n.v. Stichting de Hof van Wouw, Den Haag o.v.v. naam school en groep 8.