Inschrijfformulier BASISles groep 7

Het bedrag van € 85,- per groep kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL87ABNA0246846534 t.n.v. Stichting de Hof van Wouw, Den Haag, o.v.v. naam school en groep 7