Bewoonsters

De 14 bewoonsters van de hof zijn allen alleenstaand, hebben de leeftijd van 50 jaar bereikt en houden geen huisdieren. Een – tevens op de hof woonachtig - beheerders-echtpaar draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken op de Hof en voor het tuinonderhoud. Daarnaast kunnen zij bewoonsters bij ziekte etc. bijstaan. De vrouw van de beheerder draagt de bijzondere titel “binnenmoeder”.

Wanneer één van de huisjes leeg komt te staan wordt, in overleg met de beheerders en het College van Regenten, gezocht naar een nieuwe bewoonster. Er vindt altijd een aantal gesprekken plaats tussen het College en de aspirant-bewoonster. In deze gesprekken komt ook het reglement van de Hof ter sprake.

Op de verjaardagen van de bewoonsters wappert – op verzoek – de vlag met het wapen van Cornelia van Wouw. Rond de jaarwisseling wordt er volgens de traditie een nieuwjaarsviering gehouden. Tegenwoordig gebeurt dit in de Tuinkamer, gelegen aan de achterzijde van de de Hof in de Tuin der Hesperiden. Ook ontvangen de bewoonsters en de beheerders een kerstpakket. Eenmaal per jaar wordt er gezamenlijk gegeten, dit ter herinnering aan de stichteres zodat dit op haar verjaardag in januari moet plaats vinden.

 

De maaltijd die door de Stichteres indertijd werd aanbevolen bestond uit:

 

"In seven schotelen eeten, te weten eene gebraeden runderen ribbe, eene gebraeden lams quartier, een stuck kalff vleys, twee schotelen schaapshutspot, gestooft met kalff schuick en rijst, het voors vlees moet te samen vijftich ponden, twee conijnen met peeren ofte soete appelen elck een tarwen broot, ende een stuyver witte broot, ende daer en boven twaelff stuyver witte broden, om daervan den tweeden dag sop te maecken, twee pont boter op de tafel, ses ponts stolpse caes, twee pinten olijve ende asijn daer toe om salade te eeten , ses stoop wijn en halff vat seven gulden bier, twee tonnen turf, een pont kaersen"