Artikelen

Eerste Steenlegging Hofkas 6 maart 2014

2014-03-03 12.38.56Dit is een gedenkwaardige dag: immers er wordt voor het eerst gebouwd op de grond van de Hof Van Wouw sinds 1647.
Wat ging er aan vooraf?

Op 4 oktober 2013 was Wethouder Baldewsingh (o.a. van Duurzaamheid, Volksgezondheid en Monumenten) te gast op de jaarlijkse fondsenborrel ter ere van de projectweken voor basisschoolleerlingen "de Week van de Smaak". Tijdens zijn speech bood hij de Hof de bouw van een groentekas aan met de uitdrukkelijke opdracht om het gehele jaar kinderen te ontvangen in de Tuin der Hesperiden en de groentekas met een educatief doel.
Op 28 oktober 2013 werd aan de Wethouder het projectplan gepresenteerd. Dit projectplan is tot stand gekomen dankzij de hulp van velen, o.a. de projectgroep met Cees Kooijman namens de Tuincommissie, Yvon Jordans, beheerder van de Hof Van Wouw, Peter Jansen Schoonhoven, architect en bevriende regent van het Hofje van de Heilige Geest, en Jeanne Kamerlingh Onnes, regentes-secretaris van de Hof Van Wouw. Als contactpersoon met de Gemeente ondervond de projectgroep veel steun van Andrea Toeter, Beleidsmedewerker Dienst OCW en projectleider van de gemeentelijke campagne "Gezond is Vet, Vet Cool".
In het projectplan werd o.a. een voorstel gedaan voor drie modellen groentekassen. Door de Gemeente werd op 28 oktober 2013 unaniem gekozen voor een boogmuurkas naar een model van een Franse boogkas uit 1870. Het origineel van deze boogkas heeft het bedrijf Buiten-Goed uit Barneveld gerestaureerd en bevindt zich in de tuin van het Rijksmuseum . De kas die in de Tuin der Hesperiden van de Hof wordt gebouwd is een replica, maar met een geheel eigen ontwerp. De kas wordt tegen de bestaande kloostermuur gebouwd en krijgt een portaal met deuren in het midden van de kas.
De groentekas wordt gebouwd met een aanzienlijke subsidie van de Gemeente en dankzij een schenking uit het Nelleke Wagenaar Hummelinck – Kamerlingh Onnes Fonds en de Stichting Jan Pieter Nelisse Fundatie. Het College van Regenten is enorm dankbaar voor deze giften.

 

 106In november en december hield de projectgroep zich bezig met het verkrijgen van een ontheffingsvergunning voor het bouwen in een beschermd stadsgezicht/groengebied. In de Hof zelf werd ondertussen begonnen met het bouw klaar maken van het achterterrein, grenzend aan de Kloostertuin. Eind december 2013 werd de ontheffing verleend en kon de bouw in feite beginnen.
Ondertussen werd dankzij de Regent-Rentmeester van de Stichting Boschuysen contact gelegd tussen de projectgroep en Willem Greving. Hij is aangenomen door deze Stichting in het kader van het 450-jarig bestaan van de Stichting Boschuysen om te proberen jongeren met weinig kansen te koppelen aan b.v. instellingen als de Stichting de Hof Van Wouw om ervoor te zorgen dat deze jongeren niet tussen de wal en het schip raken. Dit bleek een gelukkige greep. Willem Greving ging voortvarend te werk en bracht de projectgroep in contact met de school voor praktijkonderwijs "De Einder" met als directeur Aad van Loenen, en met Arlette Holt en Mike Foen-A- Foe van het Knooppunt. Vanuit de projectgroep werd contact gelegd met het Wellant College. Hoewel de plannen voor de toekomst nog in de kinderschoenen staan en er nog veel overleg zal moeten plaats vinden, lijkt een combinatie van deze instellingen samen te gaan leiden tot datgene wat de Wethouder voor ogen stond bij de schenking van de groentekas aan de Stichting de Hof Van Wouw. Dit streven wordt ook door het College van de Hof Van Wouw ondersteund. Dit project zal er immers toe leiden dat niet alleen de voorhof, maar óók de achterhof van de Stichting de Hof Van Wouw een charitatief doel dienen.

Dankzij een zeer zachte winter kon de bouw zonder enig probleem starten in de vroege ochtend van maandag 17 februari 2014. De grote brokstukken gewapend beton voor de fundamenten van de borstwering van de groentekas waren bijna té groot om door de achterpoort naar binnen te komen. Op donderdag 20 februari 2014 stond er een prachtige borstwering met uitsparing voor de eerstesteenlegging en werden de contouren van de groentekas zichtbaar.

 

025

 

Op donderdag 6 maart vond de feestelijke eerstesteenlegging plaats door Wethouder Baldewsingh en Tjalline van Holk, dochter van de regent-rentmeester van de Stichting. Daarbij waren o.a. aanwezig het voltallige College van de Regenten van de Hof Van Wouw, de beheerder van de Stichting, bewoonsters, de projectgroep, de contactambtenaar, vertegenwoordigers van de Gemeente, van Stadsherstel Den Haag e.o. , de voorzitter van het Landelijk Hofjesberaad, Regenten van bevriende hofjes, vrijwilligers van de Hof, leden van de projectgroep voor de Week van de Smaak, de directeur van de Einder, vertegenwoordiger van het Knooppunt, vertegenwoordigers van Fondsen, de projectadviseur van Fonds 1818. De borrel werd verzorgd door leerlingen van de school voor praktijkonderwijs "de Einder".

Rond half april zal de opbouw van de kas starten die rond 1 juni klaar zal zijn. De hoop is dat de jaarlijkse Oranjeappeldag deze keer in het teken zal kunnen staan van de prachtige groentekas die op die dag door velen kan worden bewonderd.

Jeanne Kamerlingh Onnes
Regentes-secretaris Stichting de Hof Van Wouw

Den Haag, 9 maart 2014
 

Klik hier voor alle foto's van de eerste steenlegging

 

 

141159222